Δωρεάν συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες στην Πάφο από το Νεάπολις

0
3290
skepsi-neapolis panepistimio paphou

Διαφήμιση

Ένα συμβουλευτικό κέντρο για παροχή δωρεάν ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών στην Πάφο, συστάθηκε και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Μιλώντας στο PafosNet ο υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Μάριος Αργυρίδης, αναλύει το σκεπτικό δημιουργίας της μονάδας και το ακριβές αντικείμενο της.

– Κύριε Αργυρίδη, πώς δημιουργήθηκε αυτό το καινοτόμο κέντρο στο πανεπιστήμιο;

«Το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης του πανεπιστημίου δημιουργήθηκε αφενός για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους φοιτητές και στην ευρύτερη κοινότητα της Κύπρου και αφετέρου για να παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας πριν αδειοδοτηθούν.

Για τη δημιουργία του Κέντρου χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα πανεπιστημιακών συμβουλευτικών κέντρων του εξωτερικού όπου επιτρέπει τόσο στους επισκέπτες να απολαμβάνουν εξαιρετικές υπηρεσίες όσο και στους φοιτητές να εκπαιδεύονται άρτια και με πλήρη επαγγελματισμό.»

– Ποια είναι η δομή του Κέντρου;

«Το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) υπάγεται κάτω από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Νεάπολις με προσωπικό που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας και φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.»

Διαφήμιση

– Και η αποστολή του Κέντρου ποια είναι;

«Το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. συνεισφέρει στην κοινωνία με τις υπηρεσίες του οι οποίες βοηθούν την υγιή προσωπική λειτουργία των ατόμων που το επισκέπτονται. Το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. αναγνωρίζει πρώτιστα τις ανάγκες των φοιτητών του πανεπιστημίου, των ατόμων της κοινωνίας και το ρόλο που επιτελεί σαν συμβουλευτικό κέντρο, αλλά και κέντρο αξιολόγησης. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους επισκέπτες του σε προσωπικές, ακαδημαϊκές, κοινωνικές, εργασιακές και οικογενειακές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή και υγιή τους ανάπτυξη, και κατ’ επέκταση, την ομαλή και υγιή τους συναναστροφή με την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα και κοινωνία.

Παράλληλα, το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. στοχεύει σε έρευνες αναγκών της κοινωνίας και αξιολόγηση των παρεμβάσεών του. Επιτυγχάνοντας αυτούς τους στόχους, το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. θα μπορεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες στα άτομα και στην κοινωνία, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει και τους καινούργιους επαγγελματίες του χώρου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ερχόμενοι από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του πανεπιστημίου. Το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. παρέχει ένα εύρος υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της κυπριακής κοινωνίας και είναι υπεύθυνο για τη συνεχή αξιολόγηση και συντονισμό των υπηρεσιών του.»

skepsi-panepistimio neapolis paphou

-Τι μπορεί να περιμένει κάποιος επί της ουσίας από το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.;

«Οι αρμοδιότητες και υπευθυνότητες του Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. είναι οι ακόλουθες:

 • Να παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όπως και της ευρύτερης κοινωνίας της Κύπρου.
 • Να επιμελείται και να ελέγχει τις διάφορες εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και άλλες παρόμοιες ανάγκες της κοινότητας και να αντιδρά υπεύθυνα όταν παρουσιαστούν.
 • Να ενισχύσει τις ικανότητες των μελών της κοινότητας για να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.
 • Να συμβουλεύεται και να υποστηρίζει άλλους παρόμοιους οργανισμούς σε ένα μη ανταγωνιστικό πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού.
 • Να αναβαθμίσει τη δυνατότητα για επιτυχία των επισκεπτών στην ευρύτερη κοινωνία με την προώθηση της κατανόησης του εαυτού και των άλλων που μπορεί να διαφέρουν ως προς το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την ηλικία, τα πολιτικά φρονήματα, την αναπηρία και το σεξουαλικό προσανατολισμό.
 • Να παρέχει άρτια εκπαίδευση στους εκπαιδευόμενούς του και να διατηρεί επίπεδα εκπαίδευσης που να πληρούν τη νομοθεσία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των συμβουλευτικών του προγραμμάτων και να τα αναθεωρεί αν/όταν τούτο κριθεί αναγκαίο.
 • Να εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και τη χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των επισκεπτών του.

Με αυτές τις αρμοδιότητες λοιπόν, ο επισκέπτης μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δωρεάν λειτουργίες του κέντρου όπως:

 • Ατομική, ομαδική, συζυγική, παιδική, ή οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.
 • Επαγγελματική αξιολόγηση και συμβουλευτική για επαγγελματική καθοδήγηση.
 • Εκπαιδευτική συμβουλευτική για μαθησιακές δυσκολίες.
 • Ψυχολογική αξιολόγηση γενικών προσωπικών λειτουργιών, ικανοτήτων, συναισθηματικών διαταραχών, μαθησιακών δυσκολιών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων πρόληψης που θα παρουσιάζονται στην κοινότητα.
 • Ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλες υπηρεσίες της κοινότητας όσον αφορά εκπαίδευση, διοίκηση και αξιολόγηση ανθρωπίνου δυναμικού, αξιολόγηση ομάδων, διαχείριση άγχους και χρόνου, και άλλων οργανωτικών παρεμβάσεων συντήρησης, πρόληψης και ανάπτυξης».

– Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες οι οποίες παρουσιάζονται στο Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.;

«Οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες που παρουσιάζονται με βάση τα στατιστικά μας στοιχεία είναι οι εξής:

 • Ακαδημαϊκή/Εργασιακή Επιτυχία
 • Άγχος, Κατάθλιψη, Μοναξιά
 • Εκπαίδευση για εξαρτησιογόνες ουσίες
 • Διεκδικητικότητα
 • Θετική Αλλαγή συμπεριφοράς
 • Σχέσεις ανάμεσα στο ζευγάρι/οικογένεια
 • Οικογενειακά προβλήματα
 • Ανάπτυξη στόχων
 • Σωματικές αναπηρίες
 • Αξιολογήσεις/Αυτοαξιολογήσεις
 • Τεχνικές χαλάρωσης και ηρεμίας
 • Αυτοπεποίθηση / Αυτοεκτίμηση
 • Σεξουαλικότητα
 • Άγχος
 • Οργάνωση χρόνου
 • Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη
 • Άλλες προσωπικές ανησυχίες»

– Και όλα αυτά προσφέρονται από τον φορέα δωρεάν;

«Είναι πολύ σημαντικό και ψηλά στις προτεραιότητες του πανεπιστημίου να προσφέρει πίσω στην κοινωνία. Μαζί λοιπόν με τους τόσους άλλους τρόπους που γίνεται ήδη αυτό (π.χ. ανοικτές διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, κλπ), έτσι και το εν λόγω κέντρο προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε ένα τομέα στον οποίον υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην ευρύτερη επαρχία της Πάφου για εξαιρετικές υπηρεσίες.

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, το κέντρο εκπαιδεύει και εποπτεύει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Οι διδάσκοντες εξασκούν όλοι το επάγγελμα του Ψυχολόγου για πολλά έτη και οι επόπτες των φοιτητών έχουν τεράστια εμπειρία για να μπορούν να καθοδηγήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τρόπο που να νιώθουν οι επισκέπτες ότι θα απολαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες.

Παρέχει επίσης στους φοιτητές μια πιο προσωποκεντρική προσέγγιση όπου ο κάθε φοιτητής ενθαρρύνεται να αναπτύξει περαιτέρω τα δυνατά του σημεία και να βελτιώσει τις οποιεσδήποτε αδυναμίες μπορεί να έχει. Είναι σίγουρα ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα που αξίζει ο οποιοσδήποτε απόφοιτος ψυχολογίας να αξιολογήσει».

Πηγή: pafosnet.com
pafosnet logo

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here